Mình đã dùng tool gì khi làm Business Analyst

Mình cũng vừa tiếp cận với vị trí BA trong thời gian cũng không quá lâu, khoảng hơn 7 tháng làm công ty và 2 tháng freelancer với vị trí front-end kết hợp BA. Bài này mình muốn chia sẻ những công cụ mà giúp ích mình trong công việc (BA), hi vọng qua bài … Continue reading Mình đã dùng tool gì khi làm Business Analyst

Cách người khuyết tật tiếp cận với webiste của bạn – Phần 1

Thời gian vừa rồi mình có tìm hiểu cách để nội dung của một trang web có thể tiếp cận với các đối tượng người dùng khuyết tật như bị khiếm thị, khiếm thính, suy giảm vận động... Và chuyên mục này mình sẽ chia sẻ những kiến thức mình đã tìm hiểu được, làm … Continue reading Cách người khuyết tật tiếp cận với webiste của bạn – Phần 1

Phỏng vấn Hoang Phan

Giới thiệu Hoàng Phan là bạn đại học của mình, hiện tại Hoàng đang là Business Analyst tại Kyanon Digital. Thực ra gọi là phỏng vấn nhưng đây cũng như buổi nói chuyện bình thường giữa mình với Hoàng thôi. Trong buổi nói chuyện còn có Linh Nguyễn nữa. Nội dung Khoa: Hoàng có thể giới thiệu … Continue reading Phỏng vấn Hoang Phan